Φυσική αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων με Βλαστοκύτταρα και PRP

αποκατασταση αθλητικων κακωσεων

Το νέο κεφάλαιο στην Ορθοπαιδική αφορά στην αξιοποίηση των μηχανισμών του ίδιους του οργανισμού μας για να επουλώνει τραύματα. Δυο ανώδυνες, ακίνδυνες  και δίχως επιπλοκές θεραπείες για την αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων είναι η χορήγηση βλαστοκυττάρων και πλάσματος εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια (PRP). Αυτές οι θεραπείες καθίστανται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Χάρη σε αυτές μπορεί να επιτευχθεί φυσική αποκατάσταση τραυματισμένων ιστών, όπως τένοντες και σύνδεσμοι, δίχως να χρειαστεί χειρουργείο.

Οι θεραπείες των βλαστοκυττάρων και του PRP για αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των πιο συμβατικών, χειρουργικών προσεγγίσεων:

  • Αποφεύγεται η χρήση φαρμάκων και οι χειρουργικές τομές, ενώ ο τραυματισμένος ιστός αποκαθίσταται φυσικά
  • Αποφεύγονται τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις, καθώς αφορούν στη χορήγηση αυτόλογων ιστών, δηλαδή ιστούς που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή
  • Πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία
  • Είναι ανώδυνες

Πλάσμα εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια (PRP)

Η θεραπεία με PRP, αφορά στον εμπλουτισμό των αιμοπεταλίων του ασθενούς, έτσι ώστε να ενισχύεται η δυνατότητα επούλωσης στην τραυματισμένη περιοχή. Σε πρώτο στάδιο λαμβάνεται αίμα από τον ασθενή, το οποίο μεταφέρεται για ειδική επεξεργασία σε ειδική φυγόκεντρο με σκοπό την επίτευξη υψηλής συμπύκνωσης αιμοπεταλίων.

Το αποτέλεσμα είναι το «πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα» ή PRP. Έχει συγκέντρωση 3 ως 5 φορές μεγαλύτερη από ότι το κανονικό πλάσμα, το οποίο στη συνέχεια εγχέεται στην περιοχή που ο ασθενής έχει υποστεί την κάκωση. Η έγχυση αυτή ενισχύει κι επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης και ο τραυματισμένος ιστός αποκαθίσταται δίχως να απαιτηθεί χειρουργείο.

Η όλη διαδικασία απαιτεί μια μόνο επίσκεψη, σε ιατρείο ή νοσοκομείο, και η διάρκειά της είναι 20 λεπτά. Συνήθως, δεν απαιτούνται περισσότερες από μια θεραπείες, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί χρειαστεί δεύτερη ή και τρίτη χορήγηση PRP.

Βλαστοκύτταρα για αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων

Από τα βλαστοκύτταρα δημιουργούνται όλοι οι ιστοί του σώματος. Στην Ορθοπαιδική αξιοποιούνται για τη δημιουργία συγκεκριμένων τύπων ιστών, όπως αρθρικός χόνδρος, μυϊκός και οστίτης ιστός.

Συνήθως, η θεραπεία με βλαστοκύτταρα γίνεται σε μια επίσκεψη, η οποία έχει διάρκεια 20 ως 40 λεπτά. Αρχικά, λαμβάνονται βλαστοκύτταρα από το μυελό των οστών του ασθενούς, στα οποία, κατόπιν, γίνεται ειδική επεξεργασία προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή συμπύκνωση. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους τα βλαστοκύτταρα εισάγονται με ένεση στην περιοχή της κάκωσης.