Αρθροσκόπηση Γόνατος – Ώμου – Μηνίσκου

Γράφει ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Σακελλαρίου Ι. Βασίλειος MD, MSc, PhD, επικεφαλής του τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου – Γόνατος στην Ορθοπαιδική Κλινική OSTEON.

Τι είναι η αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια χειρουργική τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, με την οποία υπάρχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διόρθωσης μικρών βλαβών των αρθρώσεων μέσα από μικρές τομές του δέρματος.

Πώς πραγματοποιείται;

​Η αρθροσκόπηση γίνεται μέσα από 2 τομές του δέρματος, μήκους ενός περίπου εκατοστού η καθεμιά. Από τη μια τομή ο χειρουργός τοποθετεί μια ειδική κάμερα (το αρθροσκόπιο), με την οποία μπορεί να εξετάσει τι συμβαίνει μέσα στην άρθρωση, και από τη δεύτερη τομή τοποθετεί ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται;

Η αρθροσκόπηση εφαρμόζεται πλέον στις περισσότερες μεγάλες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος: στο γόνατο, στον ώμο, στο ισχίο, στον αγκώνα, στην ποδοκνημική και στην πηχεοκαρπική άρθρωση. Συγκεκριμένα, η αρθροσκόπηση του γόνατος αποτελεί πλέον μια από τις συχνότερες επεμβάσεις στη σύγχρονη ορθοπαιδική με κυριότερες εφαρμογές:

  • τη ρήξη μηνίσκου
  • τις συνδεσμικές βλάβες του γόνατος (π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου)
  • τις χόνδρινες βλάβες του γόνατος
  • τη λύση συμφύσεων σε δύσκαμπτα γόνατα μετά από ολική αρθροπλαστική
  • τις περιπτώσεις φλεγμονών του γόνατος
  • τα ενδαρθρικά κατάγματα

Η αρθροσκόπηση αποτέλεσε μια επαναστατική χειρουργική τεχνική στη μοντέρνα ορθοπαιδική. Με τη βοήθεια των αρθροσκοπικών εργαλείων και τεχνικών, οι κλασικές αρθροπλαστικές επεμβάσεις μετατράπηκαν σε επεμβάσεις ελάχιστης επεμβατικότητας. Οι επιπλοκές ελαχιστοποιούνται και υπάρχει πλέον άμεση δυνατότητα επανόδου του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο χειρουργός ορθοπαιδικός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου εξειδικεύθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης. Θα εξετάσει την περίπτωση σας λεπτομερώς και θα σας προτείνει τις βέλτιστες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.