Επεμβάσεις Αναθεώρησης Αρθροπλαστικής Γόνατος

Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Γόνατος - Σακελλαρίου Βασίλειος

Τι είναι η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος; Πότε ενδείκνυται;

Η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του γόνατος αποτελεί μία διορθωτική επέμβαση και κατά την οποία γίνεται αφαίρεση των αρχικών υλικών και η αντικατάστασή τους με καινούργια. Ενδείκνυται για περιπτώσεις αποτυχίας της πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής.

Σε τι οφείλεται η αποτυχία της πρωτογενούς αρθροπλαστικής;

Παρά τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της αρθροπλαστικής του γόνατος, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις αποτυχίας. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε χαλάρωση των υλικών της αρχικής επέμβασης ή σε λανθασμένη τοποθέτησή τους, σε μετεγχειρητική λοίμωξη ή κάποιο κάταγμα στη περιοχή του γόνατος. Ο ασθενής σε αυτές τις περιπτώσεις παραπονείται για πόνο, δυσκαμψία, αστάθεια και αδυναμία εκτέλεσης των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

Τι προϋποθέτει η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος;

Η αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι μια πολύ απαιτητική και περίπλοκη επέμβαση. Η σωστή διάγνωση του προβλήματος και η διερεύνηση του αιτίου  χαλάρωσης των υλικών, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της επέμβασης. Τα νέα εμφυτεύματα προσφέρουν σταθερότερη συγκράτηση, αλλά λόγω της απαιτητικής φύσεως της, απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια και χειρουργική εμπειρία.

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Αρχικά, γίνεται πλήρης κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξετάσεις αίματος και αρθρικού υγρού, το οποίο λαμβάνεται με παρακέντηση της άρθρωσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει λοίμωξη που οφείλεται σε κάποιο μικρόβιο. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται απεικονιστικές εξετάσεις, όπως σπινθηρογράφημα οστών, μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία.

Χειρουργική Διαδικασία

Έχοντας τα δεδομένα των διαγνωστικών εξετάσεων στη διάθεσή του, ο χειρουργός μπορεί πλέον να προχωρήσει με ασφάλεια στην αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του γόνατος και την αντικατάσταση των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν στην αρχική επέμβαση.

Η αφαίρεση των υλικών δηλαδή του εμφυτεύματος και  του ακρυλικού τσιμέντου, γίνεται με τη χρήση υπερήχων. Η προσέγγιση αυτή παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο τραυματισμό, τόσο στους ιστούς όσο και στα οστά.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής του γόνατος διαρκεί περισσότερο από το αρχικό χειρουργείο και απαιτεί μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία. Η επιλογή του κατάλληλου ορθοπαιδικού, με εξειδίκευση στις τελευταίες επεμβατικές τεχνικές, αποτελεί κύριο παράγοντα επιτυχίας της επέμβασης.

Ο χειρουργός ορθοπαιδικός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου εξειδικεύθηκε στις ΗΠΑ σε όλες τις νέες τεχνικές σχετικά με τη χειρουργική του ισχίου. Ο Δρ. Σακελλαρίου και η ομάδα του θα εξετάσει ολιστικά την περίπτωσή σας και θα προτείνει την καλύτερη λύση για εσάς.

Δείτε Περισσότερα