Επεμβάσεις Αναθεώρησης Αρθροπλαστικής Ισχίου

Αναθεώρηση Αρθροπλαστικής Ισχίου - Σακελλαρίου Βασίλειος

Τι είναι η αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου; Πότε ενδείκνυται;

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής του ισχίου, αποτελεί μία διορθωτική επέμβαση, η οποία ενδείκνυται σε περίπτωση αποτυχίας της πρωτογενούς ολικής αρθροπλαστικής. Η συγκεκριμένη επέμβαση έχει ως στόχο να ανακουφίσει από τον πόνο τον ασθενή και να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής του.

Η αποτυχία μιας ολικής αρθροπλαστικής στο ισχίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο με συχνότητα μικρότερη από 3,5 %, με το πέρας δύο δεκαετιών μετεγχειρητικά.

Σε τι οφείλεται η αποτυχία της πρωτογενούς αρθροπλαστικής;

Η αποτυχία της πρωτογενούς αρθροπλαστικής του ισχίου οφείλεται στην χαλάρωση των εμφυτευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική επέμβαση. Η χαλάρωση αυτή μπορεί να είναι σηπτική, δηλαδή να οφείλεται σε κάποια λοίμωξη, ή άσηπτη και να είναι συνέπεια της φθοράς του χρόνου ή κάποιου τεχνικού λάθους που έγινε στο πρώτο χειρουργείο.

Τι προϋποθέτει η αναθεώρηση αρθροπλαστικής ισχίου;

Το συγκεκριμένο χειρουργείο είναι ιδιαίτερα απαιτητικής φύσεως, και προϋποθέτει τη σωστή διάγνωση, προκειμένου να καθοριστεί η αιτία πίσω από τις επιπλοκές της αρχική επέμβασης (χαλάρωση υλικών – προθέσεων).  Ο σωστός προεγχειρητικός έλεγχος – σχεδιασμός, η επιλογή των κατάλληλων υλικών και η εμπειρία του υπεύθυνου ιατρού, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία μιας τόσο ιδιαίτερης επέμβασης.

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Σε αρχικό στάδιο, πραγματοποιείται πλήρης κλινικός κι εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξετάσεις αίματος και παρακέντηση της άρθρωσης, και κατόπιν σπινθηρογράφημα των οστών, μαγνητική και αξονική τομογραφία.

Χειρουργική Διαδικασία

Η σωστή διάγνωση επιτρέπει στον χειρουργό ορθοπαιδικό να προχωρήσει με ασφάλεια κι ακρίβεια στην αναθεώρηση της αρθροπλαστικής στο ισχίο, αφαιρώντας τα αρχικά υλικά και αντικαθιστώντας τα με νέα, υπερσύγχρονα εμφυτεύματα που αντέχουν στο χρόνο και προσφέρουν σταθερότερη συγκράτηση.

Τα εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από υλικά, όπως ταντάλιο και υπερπορώδες τιτάνιο που διευκολύνουν στην αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων στην οστική μάζα, δίχως να απαιτούν τη χρήση οστικού τσιμέντου.

Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται;

Η τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας ASI (Anterior Supine Intermuscular), εκτός από τη μεγάλη επιτυχία της στις αρχικές επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα και σε περιπτώσεις αναθεώρησης. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα ατραυματική, διότι δεν απαιτείται να κοπούν ή να αποκολληθούν μύες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής προσπέλασης.

Η εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση του χειρουργού, στις πλέον πρωτοποριακές ορθοπαιδικές τεχνικές και ιδιαίτερα στην αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, διασφαλίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και χαμηλότερο κίνδυνος επιπλοκών για τον ασθενή.

Ο χειρουργός ορθοπαιδικός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου εξειδικεύθηκε στις ΗΠΑ σε όλες τις νέες τεχνικές σχετικά με τη χειρουργική του ισχίου. Ο Δρ. Σακελλαρίου και η ομάδα του θα εξετάσει ολιστικά την περίπτωσή σας και θα προτείνει την καλύτερη λύση για εσάς.

Δείτε Περισσότερα