Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου: Ανακούφιση χωρίς… εκπτώσεις!

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου: Ανακούφιση χωρίς… εκπτώσεις!” είναι κλειδωμένο Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής ισχίου: Ανακούφιση χωρίς… εκπτώσεις!

Η αποτυχία μιας ολικής αρθροπλαστικής στο ισχίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο με συχνότητα μικρότερη από 1% στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας και 3-5% στη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας μετά την επέμβαση.

Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, υπάρχει η λύση της αναθεώρησης της αρθροπλαστικής, δηλαδή μιας διορθωτικής επέμβασης που επιτυγχάνει να ανακουφίσει από τον πόνο και να αποκαταστήσει την ποιότητα ζωής του ασθενή.

Στα πιο συχνά αίτια αποτυχίας της πρωτογενούς αρθροπλαστικής του ισχίου είναι η χαλάρωση ή φθορά των υλικών που έχουν τοποθετηθεί, με την πάροδο των ετών, καθώς επίσης μια λοίμωξη ή ένα κάταγμα στην περιοχή του ισχίου.

Οι παραπάνω επιπλοκές προκαλούν πόνο στη βουβωνική χώρα του ασθενή και δυσκολία στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Όσο πιο σύντομα ο ασθενής απευθυνθεί σε έναν έμπειρο ορθοπαιδικό – χειρουργό, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να αποφευχθεί μεγάλη φθορά στα οστά γύρω από την πρόθεση που έχει τοποθετηθεί κατά την αρχική επέμβαση κι επομένως να στεφθεί με επιτυχία η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου.

Σωστή διάγνωση, σύγχρονα εμφυτεύματα

Όλα ξεκινούν από μια σωστή διάγνωση, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να καθοριστεί η αιτία πίσω από τη χαλάρωση των υλικών που τοποθετήθηκαν κατά την αρχική επέμβαση. Η χαλάρωση αυτή μπορεί να είναι σηπτική, δηλαδή να οφείλεται σε κάποια λοίμωξη, ή άσηπτη και να είναι συνέπεια της φθοράς του χρόνου ή κάποιου τεχνικού λάθους που έγινε στο πρώτο χειρουργείο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται πρώτα πλήρης κλινικός κι εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξετάσεις αίματος και παρακέντηση της άρθρωσης, και κατόπιν σπινθηρογράφημα των οστών, μαγνητική και αξονική τομογραφία.

Η σωστή διάγνωση επιτρέπει στον ορθοπαιδικό – χειρουργό να προχωρήσει με ασφάλεια κι ακρίβεια στην αναθεώρηση της αρθροπλαστικής στο ισχίο, αφαιρώντας τα αρχικά υλικά και αντικαθιστώντας τα με νέα, υπερσύγχρονα εμφυτεύματα που αντέχουν στο χρόνο και προσφέρουν σταθερότερη συγκράτηση.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στα υλικά κατασκευής τους, όπως ταντάλιο και υπερπορώδες τιτάνιο, που διευκολύνουν στην αποκατάσταση μεγάλων ελλειμμάτων στην οστική μάζα δίχως να απαιτούν τη χρήση οστικού τσιμέντου.

 «Κλειδί» ο χειρουργός

Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής είναι ένα απαιτητικό χειρουργείο και αποτελεί πρόκληση για το χειρουργό ορθοπαιδικό, αλλά και τον ασθενή. Η εμπειρία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η επιλογή των σωστών υλικών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας τόσο απαιτητικής επέμβασης.

Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία επιλογής χειρουργού με μεγάλη εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στις πλέον πρωτοποριακές ορθοπαιδικές τεχνικές και ιδιαίτερα στην αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, προκειμένου να διασφαλίζονται τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και ο χαμηλότερος κίνδυνος επιπλοκών για τον ασθενή.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αναθεώρηση αρθροπλαστικής του ισχίου, ενώ έχει εξειδικευθεί στις παραπάνω πρωτοποριακές τεχνικές στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery, στη Νέα Υόρκη, το οποίο έχει επανειλημμένα βραβευθεί ως το καλύτερο νοσοκομείο για ορθοπαιδικές επεμβάσεις.