Αρθροπλαστική Ισχίου – Αρθρίτιδα: Θεραπεία

Αρθροπλαστική Ισχίου - Αρθρίτιδα: Θεραπεία

Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού σε συνδυασμό με κλινική εξέταση από έμπειρο ορθοπαιδικό συνήθως αρκούν για να διαγνωσθεί η αρθρίτιδα. Ο απεικονιστικός έλεγχος, μέσω ακτινογραφίας και –σπανιότερα-  μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας, επιβεβαιώνει την κλινική διάγνωση.

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται η αρθρίτιδα του ισχίου;

Η συντηρητική αγωγή, η οποία περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, με ή δίχως ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων, επιδρά ανακουφιστικά δίχως όμως να αντιμετωπίζει τη βλάβη της άρθρωσης, η οποία είναι μη αναστρέψιμη.

Ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης αρθρίτιδας του ισχίου που δεν είναι ακόμα σε προχωρημένο στάδιο, είναι με διάφορες βιολογικές θεραπείες. Τέτοιες είναι η έγχυση υαλουρονικού οξέος στην άρθρωση ή η χορήγηση βλαστοκυττάρων και πλάσματος εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια (PRP).  Οι θεραπείες αυτές μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη της πάθησης για μερικά χρόνια.

Όταν η συντηρητική αγωγή δεν αρκεί για να περιορίσει τα συμπτώματα, η χειρουργική αντιμετώπιση για την αρθρίτιδα, αποτελεί μονόδρομο. Συνιστάται, δηλαδή, η αντιμετώπιση της αρθρίτιδας με αρθροπλαστική ισχίου.

Σήμερα, υπάρχουν εξελιγμένες χειρουργικές μέθοδοι, οι οποίες προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενούς με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ποια χειρουργική μέθοδο να επιλέξω;

Η μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής AMIS (Anterior Minimal Invasive Surgery) και η μέθοδος ASI (Anterior Supine Intramuscular) αποτελούν δυο ιδιαίτερα επιτυχημένες χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του ισχίου.

Αμφότερες είναι ιδιαίτερα ατραυματικές, όχι μόνο λόγω της μικρής τομής στο δέρμα, αλλά κυρίως διότι δεν απαιτείται να κοπούν ή να αποκολληθούν μύες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής προσπέλασης.

Στην πραγματικότητα, η πρόσθια προσπέλαση είναι η μόνη τεχνική που περνά ανάμεσα και όχι διαμέσου των μυϊκών ιστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των μυών, των τενόντων, των αγγείων και των νεύρων. Η τεχνική αυτή είναι κοινή για τις ατραυματικές τεχνικές AMIS και ASI.

Η μέθοδος SuperPATH αποτελεί ό,τι νεότερο έχει να επιδείξει η χειρουργική τεχνική του ισχίου. Έχει το πλεονέκτημα ότι το ισχίο δεν εξαρθρώνεται σε κανένα στάδιο της χειρουργικής διαδικασίας. Παράλληλα, ο αρθρικός θύλακος του ισχίου παραμένει ανέπαφος (δεν τέμνεται και δεν αφαιρείται). Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα της άρθρωσης μετεγχειρητικά και το αίσθημα ότι το ισχίο μετά την ολική αρθροπλαστική είναι πιο «φυσιολογικό» σε σχέση με τις υπόλοιπες χειρουργικές τεχνικές.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων μεθόδων;

Οι μέθοδοι ολικής αρθροπλαστικής AMISASI και SuperPATH, έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις πιο παραδοσιακές χειρουργικές προσεγγίσεις:

  • Ελαχιστοποίηση του πόνου μετά το χειρουργείο,
  • Περιορισμός της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργείου,
  • Ελάττωση του συνολικού χρόνου νοσηλείας,
  • Μείωση του κινδύνου εξαρθρήματος. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη περιορισμών στις κινήσεις και ειδικών προφυλάξεων (μαξιλάρι απαγωγής, ανυψωτικό λεκάνης τουαλέτας) στις κινήσεις ή στο κάθισμα.
  • Ομαλός τρόπος βάδισης χωρίς χωλότητα λόγω της διατήρησης ανέπαφων και λειτουργικών μυών,
  • Ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Μπορώ να χειρουργήσω ταυτόχρονα και τα 2 μου ισχία;

Όσοι υποφέρουν από πόνους και δυσκαμψία στα δυο τους ισχία, έχουν δυνατότητα να απαλλαγούν από τον πόνο με μια επέμβαση.

Η περιορισμένη επεμβατικότητα και απώλεια αίματος, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιπλοκών και η άμεση δυνατότητα κινητοποίησης του ασθενούς που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, καθιστούν πλέον δυνατή την ταυτόχρονη αρθροπλαστική και των δυο ισχίων με ένα μόνο χειρουργείο.

Έτσι, ο ασθενής που πάσχει από αρθρίτιδα και στα δυο του ισχία, μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημά του δίχως την ταλαιπωρία που συνεπάγονται τα διαδοχικά χειρουργεία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα σε αυτές τις περιπτώσεις, και χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής του.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ταυτόχρονη αρθροπλαστική και των 2 ισχίων;

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται έπειτα από ειδικούς ελέγχους στους ασθενείς και μόνον εφόσον οι ορθοπαιδικοί κρίνουν ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να πραγματοποιηθεί.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για ταυτόχρονη, ολική αρθροπλαστική και των δυο ισχίων είναι ασθενείς κάτω των 70 ετών, σε καλή φυσική κατάσταση και χωρίς καρδιαγγειακές ή πνευμονικές παθήσεις.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ταυτόχρονης αρθροπλαστικής ισχίου;

Το βασικό πλεονέκτημα της ταυτόχρονης αρθροπλαστικής ισχίου και στα δύο μέλη, είναι ότι απαιτείται μόνο ένα επεμβατικό γεγονός και  – κατ’ επέκταση – μία αναισθησία, για να αποκατασταθούν οι βλάβες στις αρθρώσεις.

Συνεπώς, μειώνεται πολύ ο χρόνος της συνολικής αποκατάστασης του ασθενούς, ο οποίος ουσιαστικά περιορίζει την ταλαιπωρία δυο χειρουργείων σε ένα.

Με άλλα λόγια, ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για όσο διάστημα θα έμενε αν χειρουργούσε μόνο το ένα ισχίο. Μάλιστα, από την επόμενη του χειρουργείου είναι σε θέση να κινηθεί με σχετική άνεση!

Παράλληλα, απολαμβάνει δίχως συμβιβασμούς και εκπτώσεις όλα τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, όπως:

  • Η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια του χειρουργού και μετά είναι ελάχιστη.
  • Ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα και ο χρόνος νοσηλείας περιορίζεται σημαντικά.
  • Ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών είναι σχεδόν μηδενικός.
  • Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι ταχύτατη.

Έχω κάνει αρθροπλαστική ισχίου κι έχει αποτύχει. Πώς μπορώ να επανορθώσω τη ζημιά;

Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες μια αρθροπλαστική ισχίου αποτυγχάνει λόγω της φυσιολογικής χαλάρωσης των υλικών της αρχικής επέμβασης μετά την πάροδο πολλών ετών, κάποιας λοίμωξης μετά το χειρουργείο ή ενός κατάγματος στην περιοχή του ισχίου, καθώς επίσης και λόγω λανθασμένου προσανατολισμού των εμφυτευμάτων, όπως τοποθετήθηκαν εξ αρχής.

Όταν συμβαίνει αυτό, το ισχίο μπορεί να είναι μόνιμα πρησμένο, να πονάει αρκετά και ο ασθενής να παραπονείται για δυσκαμψία, αστάθεια και αδυναμία εκτέλεσης των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

Σε αυτήν την περίπτωση συνιστάται η αναθεώρηση στην αρθροπλαστική ισχίου. Προτείνεται, δηλαδή, μια διορθωτική επέμβαση στην οποία γίνεται αφαίρεση των υλικών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και αντικατάστασή τους με καινούργια.

Πόσο αποτελεσματική είναι η αναθεώρηση στην αρθροπλαστική ισχίου;

Οι επεμβάσεις αναθεώρησης στην αρθροπλαστική ισχίου έχουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά πιθανών επιπλοκών σε σχέση με τις πρωτογενείς αρθροπλαστικές.

Το πιο βασικό συστατικό για την επιτυχία μιας επέμβασης αναθεώρησης αρθροπλαστικής στο ισχίο είναι η σωστή διάγνωση του προβλήματος και η διερεύνηση του αιτίου πίσω από τη χαλάρωση των υλικών του αρχικού χειρουργείου.

Η αναθεώρηση της ολικής αρθροπλαστικής είναι ένα χειρουργείο απαιτητικό και αποτελεί πρόκληση για το χειρουργό ορθοπαιδικό, αλλά και τον ασθενή. Η εμπειρία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις, ο σωστός προεγχειρητικός σχεδιασμός και η επιλογή των σωστών υλικών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας τόσο απαιτητικής επέμβασης.

Γιατί να επιλέξω το Δρ. Σακελλαρίου;

Οι τεχνικές AMIS και ASI είναι ιδιαίτερα απαιτητικές χειρουργικά. Προϋποθέτουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης των χειρουργών ορθοπαιδικών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως διεγχειρητικά κατάγματα, μη σωστή τοποθέτηση των υλικών κ.λπ.

Ο Ορθοπαιδικός – Χειρουργός και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου, όχι μόνο παρακολούθησε τα προαπαιτούμενα εκπαιδευτικά courses, αλλά εξειδικεύθηκε στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του ισχίου AMIS και ASI για μεγάλο διάστημα, στις ΗΠΑ, διενεργώντας εκατοντάδες τέτοιων επεμβάσεων στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης.

 

Διαβάστε Περισσότερα: