Αρθροσκόπηση

Αρθροσκόπηση - Σακελλαρίου Βασίλειος | Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Τι είναι η αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκόπηση αποτελεί μια χειρουργική τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, με την οποία υπάρχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διόρθωσης μικρών βλαβών των αρθρώσεων μέσα από μικρές τομές του δέρματος.

Πως πραγματοποιείται;

​Η αρθροσκόπηση γίνεται μέσα από 2 τομές του δέρματος, μήκους ενός περίπου εκατοστού η καθεμιά. Από τη μια τομή ο χειρουργός τοποθετεί μια ειδική κάμερα (το αρθροσκόπιο), με την οποία μπορεί να εξετάσει τι συμβαίνει μέσα στην άρθρωση, και από τη δεύτερη τομή τοποθετεί ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η αρθροσκόπηση;

Η αρθροσκόπηση εφαρμόζεται πλέον στις περισσότερες μεγάλες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος: στο γόνατο, στον ώμο, στο ισχίο, στον αγκώνα, στην ποδοκνημική και στην πηχεοκαρπική άρθρωση. Συγκεκριμένα, η αρθροσκόπηση του γόνατος αποτελεί πλέον μια από τις συχνότερες επεμβάσεις στη σύγχρονη ορθοπαιδική με κυριότερες εφαρμογές:

  • τη ρήξη μηνίσκου
  • τις συνδεσμικές βλάβες του γόνατος (π.χ. ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου)
  • τις χόνδρινες βλάβες του γόνατος
  • τη λύση συμφύσεων σε δύσκαμπτα γόνατα μετά από ολική αρθροπλαστική
  • τις περιπτώσεις φλεγμονών του γόνατος
  • τα ενδαρθρικά κατάγματα

Η αρθροσκόπηση αποτέλεσε μια επαναστατική χειρουργική τεχνική στη μοντέρνα ορθοπαιδική, καθώς με τη βοήθεια των αρθροσκοπικών εργαλείων και τεχνικών, οι κλασικές αρθροπλαστικές επεμβάσεις μετατράπηκαν σε επεμβάσεις ελάχιστης επεμβατικότητας, με ελάχιστες επιπλοκές και με τη δυνατότητα ταχείας επανόδου του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο χειρουργός ορθοπαιδικός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου εξειδικεύθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης και μπορεί να εξετάσει την περίπτωση σας, προτείνοντας αποτελεσματικές λύσεις.

Δείτε Περισσότερα