Το μυστικό για την επιτυχή αναθεώρηση αρθροπλαστικής του γόνατος

Το μυστικό για την επιτυχή αναθεώρηση αρθροπλαστικής του γόνατος

Πρωτοποριακά υλικά, σύγχρονες επεμβατικές προσεγγίσεις αλλά και ιδιαίτερα υψηλή εμπειρία και εξειδίκευση από πλευράς του χειρουργού είναι τα μυστικά για μια επιτυχημένη αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος.

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι ένα από τα περισσότερο αποτελεσματικά χειρουργεία της μοντέρνας ορθοπαιδικής, με γεωμετρική αύξηση των επεμβάσεων κάθε χρόνο, καθώς συμβάλλει αποφασιστικά:

  • Στη μείωση του χειρουργικού τραύματος και του μετεγχειρητικού πόνου του ασθενή,
  • Στην ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες,
  • Στη βελτίωση της λειτουργικότητας του γόνατος και
  • Στην παρατεταμένη χρήση των προθέσεων, χωρίς να υπάρχει ανάγκη αντικατάστασής τους.

Ωστόσο, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που μπορεί μια αρθροπλαστική του γόνατος να αποτύχει λόγω της φυσιολογικής χαλάρωση των υλικών της αρχικής επέμβασης μετά την πάροδο πολλών ετών, κάποιας λοίμωξης μετά το χειρουργείο ή ενός κατάγματος στην περιοχή του γόνατος, καθώς επίσης και λόγω λανθασμένου προσανατολισμού τω εμφυτευμάτων, όπως τοποθετήθηκαν εξ αρχής.

Όταν συμβαίνει αυτό, το γόνατο μπορεί να είναι μόνιμα πρησμένο, να πονάει αρκετά και ο ασθενής να παραπονείται για δυσκαμψία, αστάθεια και αδυναμία εκτέλεσης των καθημερινών του δραστηριοτήτων.

Σε αυτήν την περίπτωση συνίσταται η αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του γόνατος, δηλαδή μια διορθωτική επέμβαση κατά την οποία γίνεται αφαίρεση των υλικών που είχαν τοποθετηθεί αρχικά και αντικατάστασή τους με καινούργια.

Η σημασία της σωστής διάγνωσης

Το πιο βασικό συστατικό για την επιτυχία μιας επέμβασης αναθεώρησης αρθροπλαστικής στο γόνατο είναι η σωστή διάγνωση του προβλήματος και η διερεύνηση του αιτίου πίσω από τη χαλάρωση των υλικών του αρχικού χειρουργείου.

Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση μιας σειράς από διαγνωστικές εξετάσεις. Αρχικά γίνεται πλήρης κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εξετάσεις αίματος και αρθρικού υγρού που λαμβάνεται με παρακέντηση της άρθρωσης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει λοίμωξη που οφείλεται σε κάποιο μικρόβιο. Κατόπιν, πραγματοποιούνται απεικονιστικές εξετάσεις, όπως σπινθηρογράφημα οστών, μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία.

Μοντέρνες μέθοδοι, υπερσύγχρονα εμφυτεύματα

Έχοντας τα δεδομένα των διαγνωστικών εξετάσεων στη διάθεσή του, ο χειρουργός μπορεί πλέον να προχωρήσει με ασφάλεια στην αναθεώρηση της αρθροπλαστικής του γόνατος και την αντικατάσταση των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν στην αρχική επέμβαση.

Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση νέων, υπερσύγχρονων εμφυτευμάτων που διευκολύνουν στην αποκατάσταση μεγάλων οστικών ελλειμμάτων, καθώς μπορεί να έχει καταστραφεί οστική μάζα μετά την αρχική επέμβαση ή να αφαιρεθεί ένα μέρος αυτής κατά την αποκατάσταση των παλαιών υλικών.

Τα νέα εμφυτεύματα προσφέρουν σταθερότερη συγκράτηση ακόμα και χωρίς τη διαμεσολάβηση οστικού τσιμέντου. Διαθέτουν ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες από υλικά, όπως ταντάλιο και υπερπορώδες τιτάνιο, που τους επιτρέπουν να συγκρατούν και να υποκαθιστούν μεγάλα τμήματα οστικών ελλειμμάτων.

Η πιο σύγχρονη προσέγγιση για την αφαίρεση των υλικών που τοποθετήθηκαν κατά την αρχική επέμβαση, δηλαδή του εμφυτεύματος και  του ακρυλικού τσιμέντου, γίνεται με τη χρήση υπερήχων. Η προσέγγιση αυτή παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο τραυματισμό, τόσο στους ιστούς όσο και στα οστά.

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής του γόνατος διαρκεί περισσότερο από το αρχικό χειρουργείο και απαιτεί μεγαλύτερη χειρουργική εμπειρία. Γι’ αυτό είναι κρίσιμη η επιλογή του κατάλληλου ορθοπαιδικού, ο οποίος να έχει χειρουργήσει με επιτυχία πολλά περιστατικά και να έχει εξειδικευτεί στις τελευταίες επεμβατικές τεχνικές.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αναθεώρηση αρθροπλαστικής του γόνατος, ενώ έχει εξειδικευθεί στις παραπάνω πρωτοποριακές τεχνικές στο νοσοκομείο Hospital for Special Surgery, στη Νέα Υόρκη, το οποίο έχει επανειλημμένα βραβευθεί ως το καλύτερο νοσοκομείο για ορθοπαιδικές επεμβάσεις.