Πότε χειρουργείται η ρήξη μηνίσκου;

Πότε χειρουργείται η ρήξη μηνίσκου

Η συχνότερη απορία όσων έχουν υποστεί ρήξη μηνίσκου, όταν εξετάζονται από Ορθοπαιδικό, είναι αν χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή όχι. Η απάντηση είναι συχνά «Ναι», διότι οι ασθενείς μπορούν με μια απλή κι ασφαλέστατη επέμβαση να ανακουφιστούν από το πρόβλημα στο γόνατό τους, δίχως εκπτώσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες και αποφεύγοντας τον κίνδυνο περαιτέρω τραυματισμών.

Σε κάθε ρήξη μηνίσκου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης ρήξης που συνίσταται απευθείας χειρουργείο, συστήνεται ένα μικρό διάστημα συντηρητικής αποκατάστασης με ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Αν ο ασθενής ολοκληρώσει τη συντηρητική θεραπεία δίχως βελτίωση, όπως συμβαίνει σε περισσότερες από το 50% των περιπτώσεων, τότε συνίσταται η χειρουργική αντιμετώπιση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασθενής βιώνει πόνο στο γόνατο που τον εμποδίζει από την εκτέλεση των καθημερινών του δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα κινδυνεύει να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο μηνίσκο του.

Η επιλογή του χειρουργείου

Οι ρήξεις μηνίσκου συγκαταλέγονται στις πιο συνηθισμένες κακώσεις του γόνατος και η χειρουργική αποκατάστασή τους αποτελεί ίσως τη συχνότερη επέμβαση στη σύγχρονη Ορθοπαιδική.

Τα χειρουργεία δεν περιλαμβάνουν πλέον ανοικτές τομές, αλλά γίνονται αρθροσκοπικά, δηλαδή με τη χρήση ειδικών εργαλείων διαμέσου δυο μικρών οπών, μήκους ενός περίπου εκατοστού η καθεμιά.

Ο χειρουργός τοποθετεί στην πρώτη οπή μια ειδική κάμερα (το αρθροσκόπιο), με την οποία αποκτά εικόνα της άρθρωσης, ενώ στη δεύτερη οπή τοποθετεί ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία που βοηθούν στην επιδιόρθωση της ρήξης.

​Σκοπός της αρθροσκόπησης είναι είτε να αφαιρεθεί το κατεστραμμένο μόνο κομμάτι του μηνίσκου και να ομαλοποιηθεί η υπόλοιπη επιφάνεια στην άρθρωση του γόνατος είτε να γίνει συρραφή και διάσωση του μηνίσκου.

Η συρραφή του μηνίσκου προτιμάται από τη μερική αφαίρεση (μηνισκεκτομή), στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, καθώς η παρουσία και η λειτουργία των μηνίσκων είναι πολύ μεγάλης σημασίας για το γόνατο.

Σε κάθε περίπτωση, μετά το χειρουργείο δεν απαιτείται ακινητοποίηση του ασθενή, ούτε παραμονή του στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο ασθενής ξεκινά να βαδίζει άμεσα εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης του γόνατος.

Όταν οι επεμβάσεις αποκατάστασης της ρήξης μηνίσκου γίνονται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς με εξειδίκευση στις κακώσεις του γόνατος, τα αποτελέσματα είναι άριστα και ο ασθενής επιστρέφει σε καθημερινές δραστηριότητες μέσα σε μια εβδομάδα και πλήρη αθλητική δραστηριότητα το αργότερο ενάμιση μήνα μετά το χειρουργείο.