Ρομποτική Χειρουργική με την Τεχνική Makoplasty

Ρομποτική Χειρουργική με την Τεχνική Makoplasty

Μία σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της χειρουργικής ισχίου είναι η μέθοδος της ρομποτικής χειρουργικής με την τεχνική Makoplasty. Πρόκειται για μια χειρουργική διαδικασία που πραγματοποιείται σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος που πραγματοποιείται με το ρομποτικό σύστημα MAKO. Ο Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου είναι εξειδικευμένος στις ΗΠΑ στην μοντέρνα αυτή χειρουργική μέθοδο, καθώς και σε όλες τις νέες τεχνικές που έχουν ως μοναδικό πλεονέκτημα ότι είναι αναίμακτες και ανώδυνες μετεγχειρητικά.