Σε ενήλικες με μακροχρόνια, ανώδυνη, πλατυποδία και στα δύο πόδια, η οποία παραμένει ίδια για πολλά χρόνια, η πλατυποδία δεν χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

Αναγκαία είναι όμως η θεραπεία στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Η πλατυποδία είναι δύσκαμπτη, ασύμμετρη, χειροτερεύει με το πέρας του χρόνου
  • Ο ασθενής εμφανίσει επιπλέον πρόβλημα με την υγεία του που επηρεάζει την ποδική καμάρα. π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Η πλατυποδία οφείλεται σε βλάβη του οπίσθιου κνημιαίου τένοντα, φλεγμονή ή ρήξη αυτού.