Πρόσκρουση Ισχίου

Πρόσκρουση Ισχίου

Το σύνδρομο πρόσκρουσης ισχίου περιγράφει τις καταστάσεις πόνου στο ισχίο σε νέους και μεσήλικες. Χαρακτηρίζεται από συμπτώματα πόνου και περιορισμού κίνησης στην πρόσθια, πλάγια και σπανιότερα οπίσθια περιοχή του ισχίου. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στο να παρουσιάσουν το σύνδρομο απ’ ότι οι άντρες. Μερικοί προδιαθεσιακοί παράγοντες είναι:
• Χρόνιοι μικροτραυματισμοί
• Αθλητική δραστηριότητα
• Αυξημένη πρόσθια κλίση λεκάνης
Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι η αδυναμία παραμονής σε καθιστή θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα.