Ρήξη Μηνίσκου: Συχνές Ερωτήσεις

Ρήξη Μηνίσκου: Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιες περιπτώσεις χειρουργείται η ρήξη μηνίσκου;

Σε κάθε ρήξη μηνίσκου, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις μεγάλης ρήξης που συνίσταται απευθείας χειρουργείο, συστήνεται ένα μικρό διάστημα συντηρητικής αποκατάστασης με ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής ολοκληρώνει τη συντηρητική θεραπεία χωρίς βελτίωση. Τότε συνίσταται η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η συρραφή του μηνίσκου προτιμάται από τη μερική αφαίρεση (μηνισκεκτομή), στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, καθώς η παρουσία και η λειτουργία των μηνίσκων είναι πολύ μεγάλης σημασίας για το γόνατο.

Ποιοι παράγοντες καθορίζουν αν πρέπει να κάνω χειρουργείο;

Κυρίως τέσσερις είναι οι παράγοντες κρίνουν αν κάποιος ασθενής θα υποβληθεί σε χειρουργείο για αποκατάσταση ρήξης μηνίσκου: η έκταση, η θέση, το είδος και η αιτία της ρήξης. Ειδικότερα:

  • Έκταση της ρήξης. Ρήξεις μηνίσκου με έκταση μικρότερη των 5 χιλιοστών έχουν καλή πιθανότητα να ιαθούν μόνες τους, ειδικά σε άτομα νεαρής ηλικίας. Συστήνεται ελαστική περίδεση για μερικές εβδομάδες, παγοθεραπεία, ξεκούραση, καθώς και φυσικοθεραπεία.
  • Θέση της ρήξης. Ενδεικτικά, οι ρήξεις στο εξωτερικό τμήμα του μηνίσκου, αν είναι μικρές μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.
  • Σχήμα της ρήξης. Μια επιμήκης είναι ευκολότερο να αποκατασταθεί από μια ακτινωτή ρήξη.
  • Αιτία της ρήξης. Πιο εύκολα αποκαθίσταται μια ρήξη μηνίσκου που οφείλεται σε τραυματισμό, παρά σε εκφυλισμό λόγω γήρατος.

Τι πλεονεκτήματα έχει η συρραφή του μηνίσκου έναντι της αφαίρεσης;

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, γόνατα τα οποία στο παρελθόν υποβλήθηκαν –κυρίως- σε ολική αφαίρεση των μηνίσκων ανέπτυξαν οστεοαρθρίτιδα.

Μετά την αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του μηνίσκου, ο ασθενής δε χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για νοσηλεία και ξεκινά να βαδίζει, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης του γόνατος.

Επομένως, η συρραφή του μηνίσκου επιτρέπει την επιστροφή του ασθενούς σε ένα ενεργητικό τρόπο ζωής, με περιορισμένο κίνδυνο στην ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας αργότερα στη ζωή του.

Πόσο ασφαλής είναι η συρραφή του μηνίσκου;

Ως επέμβαση, η συρραφή του μηνίσκου θεωρείται αρκετά ασφαλής. Ωστόσο, η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χειρουργού. Η συρραφή του μηνίσκου απαιτεί εξαιρετική γνώση της ανατομίας της περιοχής και μεγάλη εξοικείωση με την αρθροσκοπική χειρουργική και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Γι’ αυτό και η πραγματοποίησή της προϋποθέτει ο χειρουργός να έχει υψηλή εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία.

Ποιος ο κίνδυνος αν αμελήσω τη ρήξη μηνίσκου;

Αν έχετε υποστεί ρήξη μηνίσκου, όσο καθυστερείτε την αντιμετώπισή της τόσο θα επιδεινώνεται το πρόβλημα. Ο πόνος στο γόνατο θα εντείνεται και θα σας εμποδίζει στην εκτέλεση των καθημερινών σας δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα θα κινδυνεύετε να προκαλέσετε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο μηνίσκο σας.

 

Δείτε Περισσότερα