Ρήξη Μείζονος Θωρακικού

Ρήξη Μείζονος Θωρακικού

Η ρήξη μείζονος θωρακικού μυός αποτελεί μια σπάνια οντότητα, που σχετίζεται κυρίως με έντονες αθλητικές δραστηριότητες (bodybuilding) και μέχρι πρόσφατα η διάγνωση βασιζόταν στην κλινική εικόνα των ασθενών σε συνδυασμό με το μηχανισμό της κάκωσης.

Διάγνωση

Ο απεικονιστικός έλεγχος είναι πρωταρχικός για τη διάγνωση. Οι απλές ακτινογραφίες είναι σχεδόν πάντα φυσιολογικές, έτσι, μόνο η μαγνητική τομογραφία θα δείξει το βαθμό της ρήξης, τη διάγνωση και εκτίμηση του βαθμού της κάκωσης και κατά συνέπεια τον σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Θεραπεία

Το είδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τις λειτουργικές απαιτήσεις του κάθε ασθενή. Σε περιπτώσεις για παράδειγμα αθλητών υψηλού επιπέδου και χειρωνάκτων ασθενών, οι οποίοι χρειάζονται απόλυτη λειτουργικότητα του άνω άκρου τους, η θεραπεία της ρήξης είναι χειρουργική. Τελείται υπό γενική αναισθησία και μέσω μιας τομής λίγων εκατοστών, όπου και αναγνωρίζεται η βλάβη και έπειτα αποκαθίσταται με ειδικές τεχνικές. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής εντάσσεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης και επανέρχεται σταδιακά στο επιθυμητό λειτουργικό επίπεδο.