Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου: Πότε απαιτείται χειρουργείο;

Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου: Πότε απαιτείται χειρουργείο;

Η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση μιας ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου στο γόνατο εξαρτάται από την έκταση της βλάβης κι από το αν και κατά πόσο η τελευταία επηρεάζει την ποιότητα ζωής σας.

Εάν δεν αισθάνεστε το γόνατό σας ασταθές και δεν έχετε ενεργό τρόπο ζωής, μπορεί να αποφασίσετε να μην κάνετε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η καθυστέρηση της χειρουργικής αποκατάστασης μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στο γόνατό σας.

Ειδικότερα, μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη μεταξύ ατόμων που υπέστησαν ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου έδειξε ότι ο κίνδυνος επιδείνωσης του τραυματισμού στο γόνατο αυξάνεται κατά 1% κάθε μήνα που περνά μετά τη ρήξη.

Μια μελέτη των ανθρώπων με δάκρυα ACL διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος βλάβης του τραυματισμένου γόνατος αυξήθηκε κατά 1% για κάθε μήνα μεταξύ του τραυματισμού και της χειρουργικής επέμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση σχετικά με το εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί χειρουργική αποκατάσταση μιας ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου θα πρέπει να λαμβάνεται συνεκτιμώντας τους παρακάτω παράγοντες:

  • Ηλικία– σε άτομα προχωρημένης ηλικίας που δεν έχουν ιδιαίτερα ενεργό τρόπο ζωής η χειρουργική επέμβαση μπορεί να μην κριθεί απαραίτητη από το θεράποντα ιατρό.
  • Τρόπος ζωής– είναι σημαντικό, για παράδειγμα, ο ασθενής να είναι σε θέση να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση πριν αποφασιστεί να μπει στο χειρουργείο.
  • Άθληση – η χειρουργική αποκατάσταση είναι μονόδρομος για αθλητές και άτομα που επιθυμούν να αθλούνται τακτικά.
  • Εργασία – άτομα των οποίων η εργασία απαιτεί σημαντική καταπόνηση των γονάτων προκρίνονται για χειρουργική αποκατάσταση.
  • Βαθμός αστάθειας – αν το γόνατό σας είναι πολύ ασταθές, κινδυνεύετε να κάνετε περαιτέρω βλάβη εάν δεν έχετε χειρουργική επέμβαση
  • Παράλληλος τραυματισμός – αν για παράδειγμα υπάρχει και παράλληλη ρήξη μηνίσκου, τότε επιλέγεται να αντιμετωπίζεται χειρουργικά ταυτόχρονα με τη ρήξη των χιαστών συνδέσμων.

Η αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού γίνεται χειρουργικά με την αρθροσκοπική του γόνατος με πλαστική του συνδέσμου (συνδεσμοπλαστική), η οποία αποτελεί και την πλέον σύγχρονη προσέγγιση.

Ως επέμβαση, θεωρείται αρκετά ασφαλής, όμως, η απαιτεί μεγάλη χειρουργική ακρίβεια και δεξιότητα. Γι’ αυτό προϋποθέτει εξειδίκευση του χειρουργού στην εν λόγω τεχνική και σημαντική εμπειρία.