Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου: Πότε απαιτείται χειρουργείο;

Ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου: Πότε απαιτείται χειρουργείο;

Η απόφαση για χειρουργική αντιμετώπιση σε μία ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο γόνατο εξαρτάται από την έκταση της βλάβης κι από το αν και κατά πόσο η τελευταία επηρεάζει την ποιότητα ζωής σας.

Πώς καταλαβαίνω ότι έχω πάθει ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου;

Εάν αισθάνεστε το γόνατό σας ασταθές και δεν έχετε ενεργό τρόπο ζωής, μπορεί να αποφασίσετε να μην κάνετε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ρήξης προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η καθυστέρηση της χειρουργικής αποκατάστασης μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στο γόνατό σας.

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη σε άτομα που υπέστησαν ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου έδειξε ότι ο κίνδυνος επιδείνωσης του τραυματισμού αυξάνεται κατά 1% κάθε μήνα που περνά μετά τη ρήξη.

Παρόμοια αποτελέσματα είχε και μια μελέτη των ανθρώπων με δάκρυα ACL. Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος βλάβης του τραυματισμένου γόνατος αυξήθηκε κατά 1% για κάθε μήνα μεταξύ του τραυματισμού και της επέμβασης.

Παράγοντες πριν την επέμβαση

Η απόφαση για το αν πρέπει να πραγματοποιηθεί χειρουργική αποκατάσταση σε μια ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου δεν είναι απλή. Θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι παρακάτω παράγοντες:

  • Ηλικία: Σε άτομα προχωρημένης ηλικίας που δεν έχουν ιδιαίτερα ενεργό τρόπο ζωής, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να μην κριθεί απαραίτητη.
  • Τρόπος ζωής: Είναι σημαντικό ο ασθενής να μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης μετά την επέμβαση πριν αποφασιστεί να μπει στο χειρουργείο.
  • Άθληση: Η χειρουργική αποκατάσταση είναι μονόδρομος για αθλητές και άτομα που επιθυμούν να αθλούνται τακτικά.
  • Εργασία: Άτομα των οποίων η εργασία απαιτεί σημαντική καταπόνηση των γονάτων προκρίνονται για χειρουργική αποκατάσταση.
  • Βαθμός αστάθειας: Αν το γόνατό σας είναι πολύ ασταθές, κινδυνεύετε να κάνετε περαιτέρω βλάβη εάν δεν υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Παράλληλος τραυματισμός: Αν π.χ. υπάρχει και παράλληλη ρήξη μηνίσκου, τότε επιλέγεται να αντιμετωπίζεται χειρουργικά ταυτόχρονα με τη ρήξη των χιαστών συνδέσμων.

Η αποκατάσταση στη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου γίνεται χειρουργικά με την αρθροσκοπική του γόνατος με πλαστική του συνδέσμου (συνδεσμοπλαστική), η οποία αποτελεί και την πλέον σύγχρονη προσέγγιση.

Ως επέμβαση, θεωρείται αρκετά ασφαλής, όμως απαιτεί μεγάλη χειρουργική ακρίβεια και δεξιότητα. Γι’ αυτό προϋποθέτει εξειδίκευση του χειρουργού στην εν λόγω τεχνική, καθώς και σημαντική εμπειρία.