Βλάβη SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior)

Βλάβη SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior)

Η βλάβη SLAP (Superior Labrum Anterior to Posterior) εντοπίζεται στην περιοχή έκφυσης της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (άνω τμήμα του επιχειλίου χόνδρου) και συνίσταται σε ρήξη ή αποκόλληση αυτής από την ωμογλήνη. Αφορά συνήθως νέους, ιδιαίτερα αθλητές με επαναλαμβανόμενη χρήση των χεριών πάνω από το κεφάλι (Overhead activities). Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική, με τροποποίηση των δραστηριοτήτων και πρόγραμμα ενδυνάμωσης του στροφικού πετάλου και των σταθεροποιητών της ωμοπλάτης. Σε όσους δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική θεραπεία συνιστάται χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης με αρθροσκόπηση.