A.R. Σε Αρθροπλαστική Γόνατος: Γιατί να την επιλέξω | Β. Σακελλαρίου

A.R. σε αρθροπλαστική γόνατος: Γιατί να επιλέξω αυτήν την τεχνική;

A.R. σε αρθροπλαστική γόνατου, τι είναι_ Γιατί να επιλέξω αυτή την τεχνική

Λόγω της τεράστιας προόδου των τεχνολογικών εξελίξεων στη σύγχρονη ιατρική και των αναδυόμενων αριθμών ερευνητικών ομάδων που εργάζονται για την εφαρμογή της AR (επαυξημένη πραγματικότητα) σε κλινικές διαδικασίες ρουτίνας, αναμένουμε ότι η νέα και επαναστατική τεχνολογία AR θα εφαρμοστεί σύντομα ως ένα διεθνές πρότυπο και στην ορθοπεδική χειρουργική.

Πρόκειται για μια μοναδική τεχνική απόλυτης ακρίβειας για την οποία δεν απαιτούνται ογκώδη διεγχειρητικά εργαλεία αλλά και ούτε προεγχειρητική αξονική για τον σχεδιασμό της επέμβασης. Αρκεί η χρήση γυαλιών με ενσωματωμένο υπολογιστή και οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας.

Ο Δρ. Βασίλειος Σακελλαρίου Διευθυντής Ορθοπεδικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με ειδικό αντικείμενο την Ρομποτική Χειρουργική Ελάχιστης Επεμβατικότητας και την Μυοσκελετική Ογκολογία, πρωτοστατώντας εκ νέου στην εφαρμογή νέων τεχνικών στην σύγχρονη ορθοπεδική χειρουργική, πραγματοποίησε επιτυχώς την πρώτη πανελλαδικά επέμβαση αρθροπλαστικής γόνατος με τεχνολογία augmented reality (AR) και χρήση ειδικών γυαλιών επαυξημένης προβολής.

Η τεχνολογική πρόοδος επηρέασε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα η ορθοπεδική χειρουργική και άνοιξε το δρόμο για πολλές καινοτομίες στις χειρουργικές επεμβάσεις. Οι πολύπλοκες χειρουργικές παρεμβάσεις, όπως απαιτούνται για την θεραπεία και αποκατάσταση των κακώσεων του γόνατος, την μείωση των καταγμάτων, τις διορθωτικές διαδικασίες οστεοτομίας ή τα όργανα δίπλα σε κρίσιμες ανατομικές δομές απαιτούν ακριβή προεγχειρητικό σχεδιασμό και ακριβή ενδοεγχειρητική προσέγγιση. Σε πολλούς τομείς της ορθοπεδικής χειρουργικής έχουν καθιερωθεί προσεγγίσεις που βασίζονται στον υπολογιστή για να υποστηρίξουν τον χειρουργό στη διευκόλυνση του προεγχειρητικού σχεδιασμού ή σε ακριβέστερη χειρουργική επέμβαση και ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση. Διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες επιτρέπουν μια διαδραστικότητα ανθρώπου-υπολογιστή, έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην ορθοπεδική χειρουργική, όπως η ρομποτική χειρουργική, η τρισδιάστατη εκτύπωση ειδικών οργάνων για ασθενείς (PSI), εργαλεία πλοήγησης με παρακολούθηση που απεικονίζονται σε οθόνες  και πρόσφατα η αναδυόμενη τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας AR.

Η ρομποτική χειρουργική αποτέλεσε το προηγούμενο -της επαυξημένης πραγματικότητας- βήμα εξέλιξης αλλά υπάρχουν περιορισμοί που εμποδίζουν την ευρύτερη κλινική χρήση, καθώς οι συσκευές είναι ιδιαίτερα ακριβές, χρειάζονται χώρο που σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι πλεονάζον και η εγκατάσταση και η συντήρησή τους είναι χρονοβόρες και δαπανηρές. Το PSI επίσης αποδείχθηκε εξαιρετικό εργαλείο με εξίσου εξαιρετικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η κατασκευή οργάνων αποκλειστικά και εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή απαιτούν χρονικό διάστημα έως και εβδομάδων. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η ακριβής πλοήγηση στη χειρουργική επέμβαση απαιτεί εκτεταμένη έκθεση οστού.

Οι συμβατικές ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις

Οι συμβατικές ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις απαιτούν τεράστιο όγκο αριθμητικών και γεωμετρικών πληροφοριών, όπως γωνίες δυσμορφίας, ανατομικές σχέσεις για όργανα, ζωτικές παραμέτρους όπως η αρτηριακή πίεση για τον έλεγχο της απώλειας αίματος  ή ο προσανατολισμός της τροχιάς για όργανα και τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Στην καθημερινή κλινική πρακτική, αυτές οι παράμετροι αναλύονται προεγχειρητικά από το χειρουργό και καθίστανται διαθέσιμες μέσω εκτυπώσεων και/ή δεδομένων ψηφιακής απεικόνισης σε οθόνες στο χειρουργείο. Ωστόσο μιλάμε για σημαντικό όγκο δεδομένων ο οποίος πρέπει να μεταφερθεί με ακρίβεια από τον προεγχειρητικό έλεγχο στην επέμβαση.

Η πολύτιμη λύση της AR

Η AR αντιπροσωπεύει μια πολύτιμη λύση για τη βελτίωση της μεταφοράς πληροφοριών και της εξέτασης κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Οι τρέχουσες προσεγγίσεις AR είναι κυρίως οπτικές και χρησιμοποιούν οθόνες και γυαλιά επαυξημένης προβολής. Πρόσφατες δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα αξιολογούν τα πιθανά οφέλη αυτής της τεχνολογίας, ειδικά όσον αφορά την ακτινοβολία στην οποία υπόκεινται οι ασθενείς σε οποιαδήποτε διαφορετική χειρουργική αντιμετώπιση.

Σε περίπτωση χειρουργικής πλοήγησης, οι σχετικές πληροφορίες για τον χειρουργό εξάγονται τυπικά προεγχειρητικά από δισδιάστατη (2D) ή τρισδιάστατη (3D) ακτινολογική απεικόνιση. Το εικονικό μοντέλο αποτελείται από ένα υπολογισμένο τρισδιάστατο μοντέλο που περιλαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη χειρουργική πλοήγηση για την εκτέλεση κρίσιμων χειρουργικών βημάτων.

Το τρισδιάστατο μοντέλο εισάγεται στη συνέχεια σε λογισμικό χειρουργικού σχεδιασμού προκειμένου να επεξεργαστεί ένα χειρουργικό σχέδιο με τη βοήθεια υπολογιστή με σταδιακή προσομοίωση της χειρουργικής επέμβασης. Οι προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης έχουν δείξει πολύ καλά αποτελέσματα για τη βελτίωση της αυτοματοποίησης αυτής της διαδικασίας, αλλά το χρυσό πρότυπο για τον κλινικό βαθμό χειρουργικού σχεδιασμού παραμένει ο ανθρώπινος προγραμματισμός που πραγματοποιείται από εξειδικευμένους στην χρήση του Ορθοπεδικούς Χειρουργούς.

Οφέλη

– Ιδανικό για τεχνικές ταχείας κινητοποποίησης (fast track) και βραχείας νοσηλείας (outpatient surgery)
– Τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας MIS
– Μικρή απαιτούμενη σειρά εργαλείων
– Δεν απαιτείται χρήση ενδομυελικών εργαλείων
– Χρήση εργαλείων που ελέγχουν σε κάθε βήμα την ακρίβεια των μετρήσεων (validation tools)
– Ελαχιστοποίηση αιμορραγίας
– Δεν απαιτείται χρήση διαδερμικών βελονών
– Δεν υπάρχουν αναλώσιμα εργαλεία και δείκτες μιας χρήσης που αυξάνουν το κόστος της επέμβασης
– Δεν απαιτείται ειδικός προεγχειρητικός απεικονιστικός έλεγχος
– Δεν απαιτούνται ογκώδη και ακριβά ρομποτικά συστήματα
– Δυνατότητα χρήσης με όλα τα συστήματα αρθροπλαστικής γόνατος
– Προσιτή τιμή

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Βασίλειος Σακελλαρίου παρακολουθώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της ορθοπεδικής χειρουργικής διαχρονικά, θα διαθέτει πέραν των ήδη παρεχόμενων χειρουργικών επιλογών και την A.R. δεδομένου ότι αφορά την μέθοδο η οποία εξασφαλίζει την απόλυτη ακρίβεια και συνεπώς πρακτικά μηδενίζει τόσο τις μετεγχειρητικές επιπλοκές όσο και τον χρόνο αποκατάστασης.