Παρουσίαση Περιπτώσεων

Ο ορθοπεδικός – χειρούργος Βασίλειος Σακελλαρίου στην Αθήνα αντιμετωπίζει επιτυχώς κάθε είδους κακώσεις γόνατος και ισχίου. Παρακάτω παρουσιάζονται πολλές περιπτώσεις κακώσεων που αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τον χειρούργο – ορθοπεδικό. Δείτε τις αναλυτικά:

Χειρουργική Ισχίου

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ
ΟΛΙKH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΙΣΧΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ (BILATERAL SINGLE-STAGE ΤΗΑ)
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ NON MODULAR ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΛΟΓΩ ΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ALVAL

Χειρουργική Γόνατος

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ OFFSET STEMS
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΙΣΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ NON MODULAR CCK KNEE
ΜΟΝΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ MAKOPLASTY
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΈΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (SIGNATURE KNEE)
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΓΟΝΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ (SINGLE-STAGE BILATERAL TKA)
ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΕΠΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΞΩ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ