Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική: Τεχνικές Σε Ισχίο & Γόνατο

Ελάχιστα επεμβατικη χειρουργική - τεχνικές σε Γόνατο και Ισχίο

Η μέθοδος ολικής αρθροπλαστικής AMIS (Anterior Minimal Invasive Surgery) και η μέθοδος ASI (Anterior Supine Intramuscular) αποτελούν δυο ιδιαίτερα επιτυχημένες χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας του ισχίου. Και οι δυο είναι ατραυματικές, όχι μόνο λόγω της μικρής τομής στο δέρμα, αλλά κυρίως διότι δεν απαιτείται να κοπούν ή να αποκολληθούν μύες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής προσπέλασης.

Στην πραγματικότητα, η πρόσθια προσπέλαση είναι η μόνη τεχνική που περνά ανάμεσα και όχι διαμέσου των μυϊκών ιστών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των μυών, των τενόντων, των αγγείων και των νεύρων. Η τεχνική αυτή είναι κοινή για τις ατραυματικές τεχνικές AMIS και ASI.

Η μέθοδος SuperPATH

Η μέθοδος SuperPATH αποτελεί ό,τι νεότερο έχει να επιδείξει η χειρουργική τεχνική του ισχίου. Έχει το πλεονέκτημα ότι το ισχίο δεν εξαρθρώνεται σε κανένα στάδιο της χειρουργικής διαδικασίας. Παράλληλα, ο αρθρικός θύλακος του ισχίου παραμένει ανέπαφος (δεν τέμνεται και δεν αφαιρείται). Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα της άρθρωσης μετεγχειρητικά και το αίσθημα ότι το ισχίο μετά την ολική αρθροπλαστική είναι πιο «φυσιολογικό» σε σχέση με τις υπόλοιπες χειρουργικές τεχνικές.

Μία ακόμη σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης της χειρουργικής ισχίου είναι η μέθοδος της ρομποτικής χειρουργικής με την τεχνική Makoplasty. Πρόκειται για μια χειρουργική διαδικασία που πραγματοποιείται σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αρθροπλαστικής ισχίου που πραγματοποιείται με το ρομποτικό σύστημα MAKO.

NaviSwiss

Το NaviSwiss αποτελεί μια εξαιρετική λύση ψηφιακής πλοήγησής στην αρθροπλαστική του ισχίου. Είναι ένα ανοικτό σύστημα διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις προσπελάσεις αλλά και με όλα τα ορθοπαιδικά υλικά ανεξαρτήτως της εταιρεία παραγωγής. Είναι ένα φορητό σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιείται πολύ εύκολα μέσα στην χειρουργική αίθουσα και δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον χειρουργό (σε σύγκριση με τα ρομποτικά συστήματα) για την επίτευξη του βέλτιστου χειρουργικού αποτελέσματος.

Ρομποτικό σύστημα ROSA©

Το ρομποτικό σύστημα ROSA© είναι το πλέον εξελιγμένο ρομπότ για τη διενέργεια ολικής αρθροπλαστικής γόνατος ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS), με εξαιρετική ακρίβεια και εντυπωσιακή αποκατάσταση.

Το τελευταίας γενιάς σύστημα, «συνεργάζεται» με τον Χειρουργό (collaborative mode), καθοδηγείται από αυτόν και προσαρμόζεται στην τεχνική του, επιτρέποντας ανά πάσα στιγμή την ανθρώπινη πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Με αυτόν τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι άσκοποι τραυματισμοί μαλακών ιστών, οι συνδεσμικές κακώσεις αλλά και η αναίτια απώλεια οστού με αποτέλεσμα την βέλτιστη λειτουργικότητα της αρθροπλαστικής μετά την επέμβαση.

Τεχνική της επαυξημένης πραγματικότητας (A.R.)

Η τεχνική της επαυξημένης πραγματικότητας (A.R.) στην αρθροπλαστική γόνατος παρουσιάζει αξιόπιστα και με ακρίβεια ένα τρισδιάστατο χειρουργικό πλάνο στον Ορθοπαιδικό, την ώρα που εκείνος εκτελεί την Ολική Αρθροπλαστική. Το σύστημα βασίζεται σε έναν εξελιγμένο αλγόριθμο που συνδυάζεται με ειδικά γυαλιά και κάμερα, αποτελώντας τελικά ένα απόλυτα αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια του Ορθοπεδικού Χειρουργού, που προσφέρεται σε πολύ προσιτή τιμή.

Πολύ μεγάλη σημασία έχει και το γεγονός ότι το σύστημα δεν είναι ογκώδες ή ιδιαίτερα περίπλοκο και, κατά συνέπεια, η χρήση του δεν επηρεάζει τους χρόνους του χειρουργείου αλλά και εξαλείφει τον προεγχειρητικό έλεγχο.

Ο ιατρός μπορεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης να αλλάζει τις ρυθμίσεις και να αναπροσαρμόζει το πλάνο τοποθέτησης των προθέσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε άρθρωσης και λαμβάνοντας υπόψη την εξισορρόπηση των τάσεων από τα μαλακά μόρια (πλάγιους συνδέσμους, τένοντες και θύλακο).

Οι παραπάνω τεχνικές, έχουν τα εξής πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις πιο παραδοσιακές χειρουργικές προσεγγίσεις:

  • εξασφαλίζουν ότι η επέμβαση θα διορθώσει το κατεστραμμένο τμήμα άμεσα
  • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρός
  • Η επέμβαση μπορεί να προσαρμοστεί στην εξατομικευμένη ανατομία του ασθενούς
  • Η άρθρωση που χειρουργείται ελέγχεται ως προς την συμπεριφορά της πλήρως στην επέμβαση, επιτρέποντας στον χειρουργό ένα εξαιρετικό λειτουργικό αποτέλεσμα
  • Η φύση της επέμβασης είναι τέτοια ώστε η κινητοποίηση του ασθενούς να γίνει αμέσως μετά το χειρουργείο
  • Ο χρόνος της επέμβασης είναι μειωμένος, ελαττώνοντας την πιθανότητα επιπλοκών όπως η φλεγμονή
  • Σαν ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι, το χειρουργικό τραύμα είναι μικρότερο και η αιμορραγία ελάχιστη